Μπαταρίες

Awesome Image

Ανακύκλωση μπαταριών

Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταριές, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων.

Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Ποίο το όφελος;

Τα οφέλη από την ανακύκλωση είναι κοινά για όλους. Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Ανακυκλώνουμε για:

  1. - Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
  2. - Την μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων),
  3. - Την εξοικονόμηση Α΄ υλών,
  4. - Την εξοικονόμηση ενέργειας,
  5. - Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
  6. - Την συνεισφορά στον πολιτισμό, αφού η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων είναι δείγμα πολιτισμού.

Πως μπορώ εγώ να συνεισφέρω;

Το συνεργείο Auto Electric Service Vourakis διαθέτει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών. Είναι μια από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις απ’ όπου οι μπαταρίες συλλέγονται για να ανακυκλωθούν. Με την ανακύκλωση προστατεύεται το νερό και το έδαφος από επικίνδυνες ουσίες.

Customer SignatureCustomer Signature

Στοιχεία Επικοινωνίας

210 46 15 843

Ποιότητα - Ταχύτητα - Εξυπηρέτηση

Email: info@auto-vourakis.gr

Κάντε τώρα το Online Ραντεβού σας !!!