13
Οκτ

Η πολιτεία με σκοπό τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος, έχει θεσπίσει ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων για κάθε κατηγορία οχήματος που κυκλοφορεί. Όλα τα Ι.Χ. Επιβατικά οχήματα και Ελαφρά φορτηγά ( Μ.Β <3,5T ) πρέπει να εκδίδουν Κάρτα Καυσαερίων κάθε χρόνο αφού συμπληρώσουν το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους.