09
Ιούν

Όταν το καύσιμο καίγεται στους κυλίνδρους του κινητήρα, από την καύση του καυσίμου δημιουργούνται στρώματα άνθρακα, με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του κινητήρα και να προκαλεί πολλά άλλα προβλήματα. Το αυτοκίνητο καταναλώνει περισσότερο καύσιμο, δεν αποδίδει σωστά.